Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Társaságunk ezúton négy fontos kérdésben szeretné Önt tájékoztatni!

1.,        Tájékoztatjuk, hogy 2015. július 1-től az Önök lakóhelyén a jelenlegitől eltérő a Magyar Szabványnak megfelelő 60 literes űrtartalmú kuka igénybevételére is lehetőség nyílik. A kisebb edényzet igénybevétele egy (385/2014 (XII.31.) Kormányrendelet előírásai szerint, kizárólag az egyszemélyes háztartások részére van lehetőség. A jogosultságot a jogszabályban és a helyi önkormányzati rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén az önkormányzat igazolásának beszerzésével kell igazolni, majd Társaságunk felé kérelmezni, a közszolgáltatási szerződés módosításával.

A kisebb űrtartalmú hulladékgyűjtő edényzet igénybevételéhez szükséges feltételekről 2015. május 2-át követő munkanapokon kérhet tájékoztatást a helyi önkormányzat illetékeseinél, illetve Társaságunknál. A kisebb edényzet beszerzése az ingatlanhasználó kötelezettsége.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk csak és kizárólag az MSZ EN 840-1 szabványnak megfelelő, ürítésre alkalmas, megfelelő minőségű edényben kihelyezett hulladékokat szállítja el.

Kérjük Önöket, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelő űrtartalmú, lecsukott fedelű hulladéktároló edényt szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtési napon az ingatlanuk elé. A kihelyezett gyűjtőeszköz nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének, illetve a településkép indokolatlan megzavarásával.

2.,        Tájékoztatjuk, hogy a kuka űrtartalmán kívüli, vagyis többlethulladék elszállítására csak térítés ellenében van lehetőség.  A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó háztartási többlethulladékot Társaságunk által forgalmazott emblémás szemeteszsákban lehet kihelyezni, mely megvásárolható az Ügyfélszolgálati Irodánkban (6720 Szeged, Stefánia 6) és a településen tartott fogadóórán kollegánktól. A zsák díja – 635 Ft/db – amely tartalmazza a szállítás és az elhelyezés költségét is.

Tájékoztatjuk, hogy a háztartási többlethulladékot tartalmazó nem emblémás zsák kihelyezése esetén előzetesen e-mailban vagy telefonon is (62-777-222) megrendelheti többlethulladéka elszállítását, melyet megrendelés után, értesítő hátrahagyása mellett szállítja el Társaságunk. A gyűjtőtartály űrtartalmát meghaladó hulladékot (beleértve az edényzet szintje feletti, azaz annak űrtartalmát meghaladó hulladékot) Társaságunk értesítő hátrahagyása és pótszámla kibocsájtása mellett szállítja el.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kuka melletti, illetve az űrtartalmon felüli többlethulladék pótszámlázásakor, a törvény alapján meghatározott minimális 110-120 liter űrtartalom ürítési díja kerül számlázásra abban az esetben is, ha a kihelyezett mennyiség ennél kisebb.

3.,         Tájékoztatjuk, hogy a zöld hulladék a Kormányrendelet előírásai szerint 2015. január 1-től helyben komposztálandó, ill. a hulladékudvarokban ingyenesen leadható. Így, leadható a Sándorfalvi úti Hulladéklerakó Telep hulladékudvarában is. További részletes információt a szelektív hulladékgyűjtésről, valamint a hulladékudvarok elhelyezkedéséről weboldalunkon találhat, amelynek elérhetősége www.szkht.hu.

A fentiek hiányában a zöld hulladék kommunális hulladékgyűjtő edényben helyezhető el, a vegyes hulladékra vonatkozó szabályok szerint.

Az edényzet mellé kihelyezett zöldhulladékot többlethulladékként kezeljük, és térítés ellenében szállítjuk el. A térítés mértéke megegyezik a többlethulladék elszállítására vonatkozó díjjal.

4.,        Tájékoztatjuk, hogy 2015. január 1-től a háztartási hulladék elkülönített gyűjtése, vagyis a szelektív gyűjtés kötelező. Egyetlen mozdulaton múlik, hogy háztartásában többségében költséges szemetet termel, vagy újrahasznosítható hulladékot, ami értékes alapanyag.

A szelektíven gyűjtött hulladék átvétele továbbra is ingyenesen történik.  A sárgazsákos szelektív hulladék gyűjtése révén lehetővé válik a vegyes hulladék mennyiségének csökkentése, ezáltal a többlethulladék keletkezésének elkerülése. Ennek érdekében kérjük a szelektív gyűjtést megvalósítani, ezzel az elvárható állampolgári kötelezettséget teljesíteni.

Kérjük, hogy a sárgazsákot kizárólag tiszta csomagolási hulladék elhelyezésére használja.  Üveg, egyéb zöld hulladék, falevél elhelyezése tilos.

Kérjük, a közterületi szelektív gyűjtőszigeteken elhelyezett tartályokba, ill. tároló edényzetekbe kizárólag a rajta feltüntetett anyagfajtákat helyezzék el.

Kommunális és egyéb (pl.: építési és bontási törmelék, bútor, lom stb.) hulladék, élő állat elhelyezése büntetendő cselekménynek minősül.

Köszönjük, hogy Ön is hozzájárul a hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, a hulladéklerakás és szállítás okozta környezetterhelés csökkentéséhez, saját lakókörzete környezetminőségének javításához.

A hulladékszállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek:

Ingyenesen hívható zöld számunk: 06/80/822-228

Központi elérhetőségünk: 62/777-222

Ügyfélszolgálati Iroda 6720 Szeged, Stefánia 6.

szkht@szkht.hu

 „Együtt többet tehetünk!”

Fix EU Megszakítás