HKA

Dokumentumtár:

HKA – Előkészítő nap

HKA – 1. workshop nap

HKA – 2. workshop nap

Értékek

A település jövőképe

Problématér

SWOT

Helyi Közösségi Akadémia 

Baks bekapcsolódott a kormány településfejlesztési modellprogramjába.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény az önkormányzatok köz- és államigazgatási feladatellátását, az állami felelősségi köröket az önkormányzatok irányában, valamint az önkormányzatok intézményi feladatellátását a jövőben, új alapokra építve tervezi.

Mivel az önkormányzatok feladatköre, jogköre 2013. január 1.-től jelentősen megváltozott, szükség van arra, hogy az önkormányzatok fokozott figyelmet fordítsanak a településmenedzsment gyakorlatára, valamint a munkatársak ezzel kapcsolatos készségeinek fejlesztésére.

Azért, hogy az önkormányzatok és az ott dolgozó tisztviselők megfelelő felkészültséggel és képességekkel rendelkezzenek a megváltozott feladataik ellátásához, a kormány az államreform program keretében új modell kidolgozását és a bevezetés tapasztalatainak feldolgozását vállalta az ÁROP 2.2.22-2013-2013-0001 „Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak” kiemelt projekt keretében[1].

A személyes képességek fejlesztésén alapuló, fenntartható önkormányzati fejlődést a projekt három csatornán (pilléren) biztosítja: a legkorszerűbb kommunikációs platformmal; a helyi köz- és civil szereplők partnerségén alapuló részvételi tréninggel; valamint egy szakirányú továbbképzéssel.

I. pillér:   Köztisztviselők és kormánytisztviselők komplex továbbképzése korszerű módszerekkel

II. pillér:  Közösségi stratégiaalkotó tréningek

III. pillér: Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Az egyes pillérek programjaiba való bekerülésre az önkormányzatoknak, tisztségviselőknek, szakértőknek pályázni kellett.

Az I. pillér részeként járások, a települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, gazdasági, kulturális és civil szervezetek bevonásával valósul meg és az ún. „Helyi Közösségi Akadémia” (HKA) hálózat kialakítására kerül sor. A program célja, hogy bemutassa, és a gyakorlatban alkalmazza a közösségi bázisú helyi fejlesztési stratégiaalkotási módszertant. A kísérleti program 77 pályázati úton kiválasztott helyszínen, az 5000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatok bevonásával zajlik. Baks Község, a modellprogramba való részvételre benyújtott pályázata nyert, így bekapcsolódott a Helyi Közösségi Akadémia hálózatába.

A Helyi Közösségi Akadémia 2014. november 03-án tartotta első ülését, amelyen megtörtént a közös munka céljának és feladatainak meghatározása.

Bakson a Helyi Közösségi Akadémia kidolgozza, és társadalmi egyeztetésre bocsátja a „Foglalkoztatás bővítési stratégia” –t.

A közös munka három egységre tagolódik:

– az előkészítés és a stratégia vázlatának összeállítása 2014. 11.17.-2015.01.14.-ig tart

– majd az elkészült anyagot a Baksi HKA a legszélesebb körben megosztja, kikérve a lakosság véleményét

– 2015. január 22.-én mini konferencia lesz, amelynek keretében a releváns vélemények beépítésével összeállított anyagot elfogadásra javasolják Baks képviselőtestületének

A Helyi Közösségi Akadémia munkájában résztvevők díjazást nem kapnak, munkájukat önkéntesként végzik.

Kérem, hogy kísérjék figyelemmel és véleményükkel segítsék a munkánkat!

magyar_program                                                   logo_2                                                  logo

Baks, 2014. november 17.

Fotótár:

Fix EU Megszakítás