Régiségi Házak Létrehozása Bakson – Projektzárás

Baks Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Régiségi Házak létrehozására Bakson”, a Helyi vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások pályázati felhívásának keretében. A pályázat elbírálását követően a projekt teljes költsége az alábbiak szerint alakult:

 

Támogatás 9.644.059
Önerő 2.603.896
Összesen 12.247.955

2011. december 16-án kötöttünk szerződést a kivitelezővel, a Jégaép Kft-vel, illetve a műszaki ellenőrrel az Aquaber Plusz Bt.-vel. A kivitelezési munkálatok az ütemterveknek megfelelően haladtak. A beruházási határidőt egy elhúzódó módosítási kérelem következtében 2012. március 31 napjára módosítottuk. Módosítási kérelmünket végül pozitívan bírálta el az MVH, így 2012. május 30-án sor kerülhetett a műszaki átadás átvételi eljárásra. A műszaki átadás során mennyiségi és minőségi hibák nélkül vette át az önkormányzat a Régiségi Házakat. A projekttel kapcsolatban két kifizetési kérelmet nyújtottunk be az MVH felé, amelyek jelenleg elbírálás alatt vannak.

A RÉGISÉGI HÁZAK létrehozásával olyan szándék vezérelt bennünket, hogy településünk történetét, szülőfalunk, lakóhelyünk múltját mind az itt születettek és születők, mind pedig más településről érkezők megismerjék. Tesszük mindezt hagyományőrzési és közösségfejlesztési célok elérése érdekében. Reméljük a beruházás megfelelően fogja szolgálni az eredetileg kitűzött céljainkat, és a település

 

További információk: www.umvp.eu

 Képgaléria:

Fix EU Megszakítás