Faluközpont fejlesztés

 

Faluközpont rehabilitáció Bakson

 

Baks Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Faluközpont rehabilitációra Bakson.” A 135/2008 8X. 18.) FVM rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatások jogcímre. A pályázattal kapcsolatos pozitív döntés 2011. június 17-én kapta meg hivatalunk. A támogató határozat értelmében 8.466.673 Ft támogatást nyertünk el a pályázatban megfogalmazott célok végrehajtására.

 

Források:

 

Támogatás: 8.466.673 Ft

 nettó 100%-a támogatottSaját forrás:2.286.002 Ft

  az áfa összege, jelenleg 27%Összesen:10.752.675 Ft

  

 

 

A projekt:

A fejlesztés arra irányul, hogy csökkentsük településünk hátrányos helyzetéből adódó lemaradásait és a településképet javítva modern faluközpontot hozzunk létra az itt élők komfortérzetének növelésével.

Célunk, hogy a fejlesztés eredményeképp a település központjában modern, ugyanakkor korhű utcabútorok, kandeláberek kerüljenek, térköves sétányok és szökőkút tegye impozánssá a központi részt, valamint térképes tábla segítse a helyi tájékozódást.

A fejlesztés hat fő helyszínt érint: 1. Faluház melletti park 2. Polgármesteri Hivatal melletti buszforduló 3. Egészségház előtti tér 4. Piachoz tartozó közterület  5. Polgármesteri Hivatal előtti közterület 6. Templom melletti ún. „háromszög”

A pályázat megvalósulásával a településen megvalósul a Faluközpont új arculatának kialakítása, amely többek között jelenti az új utcabútorok beszerzését (padok., hulladékgyűjtők és kerékpártárolók), két sétány kiépítését, és a település központjában elhelyezkedő buszváró teljes megújítása szökőkút és a kapacsolódó infrastruktúra létrehozásával. A projekt megvalósítása során kiépítésre kerül a park és a központi buszmegálló kandeláberes kivilágítása.

A településkép meghatározó eleme valamennyi, jelen projekt részét képező használati és látvány térelem, amelyek komfortosabbá, közösség-közelibbé és vonzóbbá teszik a településünket.

A fejlesztés várható hatása:

Baks – mint az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérséghez tartozó település –  nehezen tud lépést tartani  más települések fejlődési tendenciáival. Jelen projekt keretében a turisztikai, idegenforgalmi vonzerőben rejlő lehetőségeket igyekezünk kiaknázni.

Növeljük az itt élők komfortérzetét, és igyekszünk megakadályozni, hogy megszűnjön az a hosszú évek óta tartó tendencia, hogy a fiatalok elvándorolnak a településről. A falu több szempontból is „elöregedő”, kevés a munkalehetőség, fő foglalkoztató az önkormányzat és annak intézményei. A pályázat célja tehát, hogy nem csak fizikai megjelenésében fiatalítsuk meg a községet.

A projekt során korhű utcabútorok kiválasztására összpontosítottunk, hogy azok a község tradicionális, hagyományos településképéhez illeszkedjenek, és megőrizzük a település egyedi jellegzetességeit, valamint biztosítsuk a tervezett fejlesztés épületekkel alkotott harmóniáját.

 

További információk: www.umvp.eu

Fix EU Megszakítás