A Baksi Általános iskola akadálymentesítése és bővítése az informatikai oktatás részére

Kedvezményezett: Baks Község Önkormányzata
Támogató szervezet: Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (Leghátrányosabb helyzetű Kistérségek Felzárkóztatásának Támogatása)
Projekt azonosító: LK-03/2006

Források:
Támogatás: 13.722.000 Ft
Saját forrás: 3.513.817 Ft
Összesen: 17.235.817 Ft

A projekt megvalósítására 2006-ban került sor egy sikeres pályázat segítségével. A fejlesztés során az Általános Iskola bővült egy 54 m2 alapterületű informatikai tanteremmel, egy a tanteremhez kapcsolódó 18 m2-es szertárral, illetve egy WC-vel. Sor került a terem klimatizálására is. Az új tanterem speciális rendeltetése miatt ezen kívül az elektromos áram igény megnövekedése következtében szükséges volt az elektromos hálózat bővítése is.
Ezen kívül ,létrehoztunk egy akadálymentesített hátsó bejáratot egy 8,5 méter hosszú rámpa segítségével.
Az épület bővítése hagyományos szerkezetekkel, hagyományos anyagokkal került kivitelezésre. A hozzáépítés miatt a költségvetés tartalmazta az épület teljes festését, amellyel egységes és rendezett képet mutat az iskola.
A fejlesztéssel sikerült egy a kor követelményeinek megfelelő színvonalú oktató termet alakítottunk ki az informatikai képzés számára.

A pályázat a sikeres pénzügyi és szakmai beszámoló után lezárásra került.

Fix EU Megszakítás