Álláshírdetés – Gazdálkodási ügyintéző

kozig

Baks Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Baks Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6768 Baks, Fő utca 92 .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Költségvetési számviteli, tervezési feladatok, költségvetési gazdálkodási, beszámoló készítési, bizonylatkezelési, adózási, ellenőrzési feladatok elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati költségvetés és vagyongazdálkodás, költségvetési tervezés, elszámolás, nyilvántartás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felsőfokú képesítés, Államháztartási mérlegképes könyvelő ,
  • Önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Baks Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6768 Baks, Fő utca 92.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1380/8/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően a polgármester egyetértésével kerülnek elbírálásra. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Baks Községi Önkormányzat honlapja (www.baks.hu)
Fix EU Megszakítás