„A jövőnek dolgozunk” komplex környezet és életminőség – fejlesztési program Baks Mária telepen” TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013

Baks kicsiny település a Dél-Alföldön, a Tisza partján. A jelentős számú roma népesség bár földrajzilag elkülönülten él – egy Natura 2000-es terület választja el a község nagyobb részétől – a szegregátumban lakók nem elszigeteltek. Baksnak nagy tervei vannak, a települést most csatornázzák, halastavat szeretnének építeni, törekvésünk, hogy minden házban megújuló energia biztosítsa az elektromosságot és a meleg vizet, újrahasznosítsák a hulladékot, és ezáltal munkahelyek teremtődjenek. Romák és nem romák karöltve hatalmas lelkesedéssel, elszántan dolgoznak egy jobb jövőért.

A TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013 projekt megvalósításának eddigi tapasztalatai, a program konkrét célja: A Bakson élő romák, elsősorban a Mária telep roma lakossága életminőségének javítása, az önálló munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, valamint közösségfejlesztés, az egészségügyi állapot javítása a szegregátumban és a településen.

A komplex telepfejlesztési projekt egyedi tervezési szisztéma alkalmazásával került összeállításra. A megállapított szükségletekre reagáló, egymással szoros összefüggésben lévő programelemek a hatástöbbszörözés elvén működnek, így segítik a projekt sikerességét. Szükség esetén új forrásokat is bevonunk, a téli hónapokban például három forrásból – TÁMOP 5.3.10, 5.3.8./B és TÁMOP 5.3.6. – indítottunk képzéseket, jelenleg 84 fő vesz részt valamilyen képzésben, és további két csoportot indítunk, melyekre nagy számban jelentkeznek. A Baksra látogató szakemberek, akik ismerik az eredményeinket, mindig megkérdezik mi a titok. Sokan úgy vélik, tudunk valamit, amit mások nem. A „baksi titok” alapja az egyedi tervezési szisztéma, az azonos szemléletben dolgozó projektmunkatársak és települési szakemberek együttműködése, valamint a támogató önkormányzati háttér.

A szociális munkások egyharmada roma származású. A programokban résztvevők egy része mára már önkéntesként dolgozik velünk. Az elsődleges döntési szempont az, hogy mi szolgálja leginkább a teljes közösség fejlődését. Itt nem mondják azt, hogy Bakson cigányok és magyarok élnek, hanem hogy Bakson, baksiak vannak.

Rendkívül népszerűek a közösségi eseményeink is. Az első családi napunkon, amelyet 2013. május elsején tartottunk, közel 600 baksi polgár ünnepelt együtt. A célcsoport bevonása számos alkalommal történik úgy, hogy a valós programelemhez valamely kreatív feladat megoldásán át vezet az út. Már maga a bevonás is többféle direkt és indirekt képességfejlesztési lehetőséget rejt a megvalósító szakemberek számára.

Más típusú segítséget is nyújt a projekt a szegregátumban élőknek. Rendszeres buszjárat biztosításával támogatjuk a szakrendelésre eljutást, a bevásárlást és ügyintézést, amelyekhez hivatalos eljárások esetében Kistelekre vagy Szegedre kell menni. A Csillagház programjai között pénzügyi ismeretek oktatása, főzőklub is megtalálható. Rendszeres tanácsadást tartunk 0-6 éves kor közötti gyermekek szüleinek a fogyatékossá minősítés megelőzése érdekében. Az óvodában és az iskolában képességfejlesztő foglalkozások zajlanak, amelyek változatos technikákkal, a településen dolgozó pedagógusok vezetnek.

Kiemelten kezeljük a drogprevenció kérdését a serdülők és fiatal felnőttek körében. A Mesélő édesanyák klubja (Meséd) projekt eredményei mindannyiunk számára megerősítést jelentenek. Bakson egyedülálló módon összekapcsoltuk a megújuló energia hasznosítását a romák integrációját segítő programokkal. A konzorciumi partner Türr István Képző és Kutató Intézet workshopjainak tematikájáról együtt döntünk, kezdeményeztünk tapasztalatcserét a megvalósító projektmenedzsmentek között. Baksi sajátosság, hogy a TÁMOP 5.2.3 kistérségi Gyerekesély Program számos elemét folytatjuk, hogy a kedvelt közösségi szolgáltatások a projekt fenntartási időszakában is elérhetőek legyenek a szegregátum lakói számára. Az önkormányzat biztosítja a Gyerekesély programban alkalmazott cigány anyanyelvi dajka bérét is, hogy a megszokott szolgáltatás továbbra is segítse a szülőket és az óvodát.

Fix EU Megszakítás