Színes lesz a nyár a Szent Miklós Katolikus Általános Iskolában

learn-everything-e28f7072986a7495c323ec36ecfffe23

Változatos, nagyívű, összetett program megvalósítására kapott lehetőséget a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Az intézmény a Társadalmi Megújulás Program keretében 29 997 998 Ft-ot nyert a baksi, pusztaszeri és ópusztaszeri intézményegységben folyó pedagógiai tevékenység korszerűsítésre. Fontos cél, hogy a gyermekeket motiváltabbá tegyük, a gyakorlati életben hasznosítható ismereteket adjunk át nem szokásos módszereket, szakmai eszközöket alkalmazva. A „Színezd újra!” projekt 2015. május 1-jén kezdődött és 2015. október 31-én fejeződik be.

A közel fél év alatt olyan részprogramokra kerül sor, amelyek valamennyi baksi, pusztaszeri, ópusztaszeri általános iskolás gyermeket, szülőt és pedagógust érintik. A projekt teljes időtartama alatt esélyegyenlőségi auditot végzünk, amely az előítélet mentes légkör erősítését, a hátránykompenzálást segíti.

A június eleji Fekete-Fehér Projektnyitó Napot követően, 2015.június 15-én egészség napot bonyolítunk le mindhárom településen.

A nyári időszakban angol nyelvi témahetek, Felnőtt Leszek Klubfoglalkozások és ökotáborok valósulnak meg az érintett falvakban. A baksi iskolások a Kis-Balaton mellett Sármelléken, a pusztaszeriek az Aggteleki-karszton, Jósvafőn, az ópusztaszeriek a Dunakanyarban, Nagymaroson töltenek 5 élményekkel teli tábori napot.

12 pedagógus vesz részt családpedagógiai és agressziókezelési továbbképzésen annak érdekében, hogy az elsajátított tudást az intézményben a nevelő-oktató folyamat során kamatoztassa. Az iskolák dolgozói felkeresik a Család Általános Iskola és Művészeti Intézményt Reziben, ahol országszerte ismert eredményekkel működik hátránykompenzáló, tehetségfejlesztő műhely. A látogatás során szerzett tudás be kell, hogy épüljön a helyben folyó intézményi munkába.

Szeptemberben újabb egészség napot bonyolítunk le, majd októberben záró rendezvényünkön számot adunk a projektben elért eredményeinkről.

A program eseményeit minden érdeklődő figyelemmel kísérheti az iskola honlapján. örömmel várjuk észrevételeiket, javaslataikat a szinezdujra.baks@gmail.com postafiókra. Kérjük, támogassák projektünk megvalósítást azzal, hogy részt vesznek a gyermekeink jövőjét érintő programokon.

Somogyiné Utasy Ibolya

                                                                           szakmai vezető

TÁMOP -3.1.4.C-14-2015-0002sz2020

SZÍNEZD ÚJRA!

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola

és Óvoda

Cím: 6768 Baks, Fő utca 82.

Telefon: 62/269-375

E-mail: szinezdujra.baks@gmail.com

Fix EU Megszakítás