SAJTÓKÖZLEMÉNY – Baks Község szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztítójának építése lezárult

Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése című KEOP—1.2.0/9-11-2011-0047 számú pályázathoz kapcsolódó építési beruházás a műszaki átadással és próbaüzemi időszakkal lezárult. A KeviTerv Kft. tervei alapján elkészült csatornahálózat és tisztítótelep felelős kivitelezője a Probart Kft. volt.

A projekt 1 255 824 803 Ft-os Kohéziós Alapból származó Európai Uniós támogatással, valamint 66 096 042 Ft önkormányzati és lakossági önerővel valósulhatott meg.

A szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep befejezésével Baks Község fejlődésének újabb lépcsőfokához érkezett, a beruházás az életminőség javulását és a környezetterhelés csökkenését hozta magával. Hosszú távon megoldódik a településen keletkező szennyvíz EU-előírásoknak megfelelő kezelése és tisztítása, valamint a szennyvíz nem károsítja tovább a felszíni és felszín alatti vízbázisokat. A közüzemi szolgáltatás e fajtájának kiépülésével a jelenlegi és a jövőben ide települő vállalkozások számára is vonzóbbá válik a település, növelve Baks gazdasági versenyképességét.

A beruházás számszerű eredményei:

  • 879 darab bekötés
  • 9.068 folyóméter bekötő vezeték
  • 16.126 folyóméter gravitációs gerinc vezeték
  • 4.681 folyóméter nyomóvezeték
  • 50 darab házi átemelő
  • 8 darab hálózati átemelő
  • 1 db szennyvíztisztító telep építése

Köszönet a projektben dolgozó valamennyi közreműködőnek, a község lakosságának, a támogatást rendelkezésre bocsátó Európai Uniónak és a Magyar Államnak azért, hogy felszíni és felszín alatti vizeink minőségét, településünk természeti környezetét megóvhatjuk a jövő generációinak!kohezios

Fix EU Megszakítás