Polgármesteri beszámoló

A képviselő-testület 2013. november 22-én tartott rendkívüli testületi ülést. A képviselő-testület megtárgyalta Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítását és a 185/2013.(XI.22.) határozatával elfogadta azt. Módosításra került az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet a 12/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelettel. A képviselő testület megtárgyalta és a 186/2013.(XI.22.) határozattal elfogadta a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya által CSB/01/6692/2013. szám alatti megküldött törvényességi felhívást.

A képviselő-testület két Társulási Megállapodás módosításról döntött ezen az ülésen, a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítását, valamint a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás társulási megállapodás módosítását fogadta el.

Az önkormányzat az előzetes lakossági tájékoztatásnak megfelelően sajnálatos módon a  szociális célú tűzifavásárlás támogatási igényét forrás hiányában visszavonni kényszerült, a pályázattól eláll. Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2013.(XI. 22.) számú rendelettel a döntött a 11/2013.(X.15.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól – hatályon kívül helyezéséről.

A képviselő-testület a 190/2013.(XI.22.) határozattal a Baksi Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének munkaszerződését módosította, figyelembe véve, hogy megbízott igazgatóként az új vezető kinevezéséig látja el feladatait, valamint egyúttal a vezetői teendők ellátására pályázatot írt ki. Az új vezető előreláthatólag január végén kezdi meg munkáját településünkön.

A képviselő-testület támogatta a „Baksi Szolgáltató Központ kialakítása” című pályázat beadását. Ebben benne foglaltatna a  külső homlokzat teljes felújítása, akadálymentesítés, az előtér újraburkolása, női, férfi akadálymentes WC, teljesen új vizesblokk. A nagyszínpad is felújításra kerülne, és kapna egy úgynevezett sportburkolatot. A nyílászárókat kicserélnénk. Mindkét öltözőhöz lenne saját vizesblokk. Teljes belső festés, belső berendezés felújítása. Maximális támogatás 25.000.000 Ft összegű

A képviselő-testület 2013.11.25-én tartotta meg a következő soros ülését. Elfogadták a polgármesteri beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. A 197/2013.(XI.25.) számú határozattal elfogadta a képviselő-testület a 2013. III. negyedévi költségvetési beszámolót, majd a 15/2013.(XI.25.) számú rendeletet alkotta meg a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól. Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évre szóló költ­ségvetési koncepciót, majd elfogadta azt. A képviselő-testület hozzájárulását adta két Általános Iskolai tanuló Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program keretében való részvételéhez.

Továbbá nagyon fontos momentumhoz érkezett településünk azzal, hogy 2013. december 3-án Bartucz Tiborral, a közbeszerzésen nyertes ajánlattevő Probart Építő, Szerelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjével ünnepélyes keretek között aláírtuk a „Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése”, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047. kódszámú projekt kivitelezői szerződését.

Fix EU Megszakítás