Polgári védelmi szervezetek felkészítése

A foglalkozások megtartására Baks község Faluházában került sor. A települési pv. szervezetbe beosztott teljes állomány 50 főt tesz ki, amely létszámból 50 fő jelent meg a felkészítésen, ami 100%-os részvételnek felel meg. Továbbá a felkészítésen/gyakorlaton részt vett a települési pv. szervezetbe önként jelentkező kb. 35 fő is.

Ár- és belvízi védekezési, speciális ismeretek (vízkár-elhárítás) oktatásához szakmai jártasággal rendelkező személyt, az ATIVIZIG szakemberét vontam be a felkészítésbe.

A felkészítés témája:

  1. Általános polgári védelmi ismeretek: Előadó: Balázs András

–          A polgári védelem kialakulása

–          A polgári védelem feladatai

–          A polgári védelem irányítása

–          A polgári védelem szervezete

–          A polgári védelmi szervezetek és lakosság riasztása

–          Mozgósítás szabályai

–          Lakosság védelmének lehetséges módozatai-különös tekintettel a kitelepítés-befogadás szabályaira (Baks község árvízi veszélyeztetettségére tekintettel)

–          A polgári védelmi kötelezettség

–          Polgári védelmi kötelezettség alól mentesülők

–          Adatszolgáltatási, bejelentési, megjelenési, kötelezettség, pv. szolgálat

–          Polgári védelmi kötelezettség megsértésének szabálysértési és büntetőjogi következményei

–          Települési pv. szervezet egységeinek a feladatainak áttekintése

 

  1. Vízkár-elhárítási ismeretek: Előadó Kovács János (ATIVIZIG)

–          Vízkár-elhárítás a gyakorlatban

–          Baks község árvízi veszélyeztetettsége

–          Földgátak leggyakoribb problémái, megoldásai

–          Árvízvédelmi jelenségek

–          Védekezés, szivárgás, csurgás, buzgár, megcsúszás, hullámverés, felpúposodás, felpuhulás ellen

–          Műtárgyak árvízvédelme

–          Fenti ismeretek gyakorlatban történő elmélyítése

Balázs András tű. hdgy. – Őrsparancsnok

A felkészítésről készült képek ide kattintva érhetőek el.

Fix EU Megszakítás