Mária telepi utak

Uniós Támogatásból megvalósult utak Bakson

 

Baks Község Önkormányzata 44.872.062 Ft támogatást nyert Dél – alföldi Operatív Program „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” című felhívás keretein belül a Mária telepi utak  szilárd burkolattal való ellátásnak I. ütemének megvalósításához.

Baks Község Önkormányzata hosszú ideje kereste a lehetőséget a Mária telep infrastruktúrájának fejlesztésére. Az itt élők már régóta szorgalmazták az önkormányzatnál, hogy földes utcáik helyett szilárd burkolatú utakon járhassanak. A lehetőséget egy 2009 tavaszán megnyíló pályázati kiírás nyitotta meg a fejlesztés megvalósítására. Az előkészítő és pályázati szakaszt követően 2010 őszén kerülhetett sor a támogatási szerződés aláírására. A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Bali és Társa 2003 Építőipari Szolgáltató Bt. nyerte el a kivitelezés jogát. Külön öröm volt számunkra, hogy helyi vállalkozó nyerte a közbeszerzési eljárást. A szerződés aláírását követően a kivitelező hozzákezdett a beruházás megvalósításához. A kivitelezés műszaki ellenőrzését az AQUABER – PLUSZ Bt., azon belül Beke Tamás műszaki ellenőr végezte.

Adatok:

Projekt címe: Szilárd burkolatú utak kialakítása Mária telepen I. ütem

Kódszám: DAOP -3.1.1/D-2010-0003

Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.872.062 Ft

Saját forrás: 2.361.688 Ft, amelynek 75%-át azaz 1.771.266 Ft-ot a Belügyminisztérium Önerő alapján Önkormányzatunk elnyert, így a tényleges saját forrás 590.422 Ft-ra csökkent.

Összköltsége: 47.233.750 Ft

Kedvezményezetett: Baks Község Önkormányzata

Közreműködő szervezet: DARFÜ Nonprofit Kft.

 

A beruházás keretében 5 utcát érintő útszakasz szilárd útburkolattal történő fejlesztése valósult meg. Árpád utca: 228 m, Dózsa György utca: 379 m, Szegfű – Hóvirág utca: 366m, Tulipán utca: 380 m hosszan kapott szilárd burkolatot. Összesen 1353 méter aszfaltos út épült. A sikeres műszaki átadás átvételi eljárás 2011 08. 31.-én zajlott le, ahol mennyiségi és minőségi hiány nélkül vette át az önkormányzat az elkészült utakat.

Jelenleg a projekt zárásaként az utcák forgalomba helyezési eljárását indítottuk meg, amely előreláthatólag még 2-3 hónapot vesz igénybe.

A Mária Telepen közel 420 fő él, a lakosság közel 20% akik minden bizonnyal nagy örömmel vették birtokba a fejlesztéssel érintett utcákat. A beruházás által javult a település központjának elérhetősége, hozzájárultunk az itt élők esélyegyenlőségének javításához. Önkormányzatunk továbbra is elkötelezett a Mária telep infrastrukturális fejlesztése iránt, így ha lehetőségünk adódik rá, akkor a még földes utcákat is szilárd burkolattal látjuk el.

Fix EU Megszakítás