Országgyűlési képviselők választása

2014. április 6.

cimer
Választási tájékoztató

Tisztelt Baksi Lakosok, Tisztelt Választópolgárok!

Köztársasági Elnök Úr 2014. április 6. napjára tűzte ki az országgyűlési választások időpontját. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény alapján az újonnan megalakuló parlamentben a képviselők száma 199 fő lehet, 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93 országgyűlési képviselőt országos listán kell megválasztani.

A választások tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben rögzített garanciális elemek biztosítják.

Minden választópolgár, aki az adott választókerületben választójoggal rendelkezik, az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat jelöltet.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelölt viszont csak egy ajánlással támogatható. Az ajánlás nem vonható vissza.

A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó (pl. dolgozó, tanuló, turista) magyar választópolgárok szavazása:

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe, nekik nem kell regisztrálniuk.

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, annak legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon (2014. március 29-ig) kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől.

A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseleteinszavazhatnak, levélben nem!

Magyarország külképviseleteinek (nagykövetségeinek, főkonzulátusainak) elérhetőségei megtalálhatók a Külügyminisztérium honlapján.
Nagyon fontos változás! A külképviseleten a választópolgár lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat!!

Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet, az alábbiak szerint:

 A fogyatékossággal élő választópolgár 2014. január 1-jét követően a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

•      Braille – írással készült értesítő megküldése,
•      könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
•      akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát.

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet.

A Nemzeti Választási Iroda által kiküldött kérelem alapján a választópolgár már most jelezheti a Braille – írással készült értesítő megküldés, illetve Braille – írással ellátott szavazósablon alkalmazása iránti, a könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, továbbá az akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása iránti kérelmét.

Mozgóurna igénylése:

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt, otthoni munkavégzés, stb) kéri, annak kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

– Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2014. április 4-én (pénteken) 16.00 óráig attól a helyiválasztási irodától,

– a szavazás napján 2014. április 6-án (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtóllehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékében szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

KÉRELEM NYOMTATVÁNY MOZGÓURNA IGÉNYLÉSHEZ (KÉRELEM MOZGOÚRNÁVAL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSHOZ ) ITT LETÖLTHETŐ

Nemzetiségi regisztráció:
Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, 2014. január 1-jét követően kérheti, hogy nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken. Így 2014. októberében a nemzetiségi önkormányzati választásokon is szavazhat majd.

A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon

– ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy
– ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett).

A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Országgyűlésben.

Ha a választópolgár kérte a nemzetiségi regisztrációját, de az adott nemzetiségnek nincs nemzetiségi listája, akkor a választópolgár az adott nemzetiségi lista helyett automatikusan pártlistára szavazhat (az egyéni képviselőjelölt mellett).

Az elismert nemzetiségek Magyarországon: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

Átjelentkezés másik szavazókörbe az országgyűlési választások idején:

Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik, a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni.

A kérelmet választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában lehet intézni legkésőbb a szavazást megelőző péntek (2014. április 4-én) 16.00 óráig.

A helyi választási iroda vezetője  nem papíralapú igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe.

KÉRELEM  NYOMTATVÁNY ÁTJELENTKEZÉSSEL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSHOZ ITT LETÖLTHETŐ 

Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet csak szavazni!!

A szavazóhelyiségben szavazni 2014. április 6-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. (Ve. 169. §).

Felhívom a figyelmet, hogy szavazni kizárólag érvényes okmányokkal lehet!!!

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt, egymást metsző vonallal lehet.

A választási kampány 2014. február 15-től és április 6-án 19.00 óráig tart (Ve. 139. §).

2014. április 6-án a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 m-es távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható (Ve. 143. §), a fenti napon választási gyűlés nem tartható  (Ve. 145. § (1) bek.), politikai reklámot nem lehet közzétenni (Ve. 147. § (4a) bek.),közvélemény-kutatást végző személy a szavazóhelyiség helye szerinti épületbe nem léphet be (Ve. 150. §).

– Bakson a Helyi Választási Iroda a szokott helyen 6768 Baks, Fő u. 92. szám alatt (Polgármesteri Hivatal) található. (Telefon: 62/269-233 Fax: 62/202-184)

1. számú szavazatszámláló bizottság tagja: : Marácziné Faddi Julianna, Huszkáné Zsemberi Éva, Pálinkó Erika

2. számú szavazatszámláló bizottság tagja: Tóthné Kispál Ágnes, Pölös Dezsőné, Kósa Sarolta

Póttagok:  Kürti Sándorné, Gyapjas Sándorné, Sebők Mónika, Zsemberiné Dudás Eszter, Kócsó Ákos Mihály

Baks, 2014. április 01.

dr. Elekes Petra
Helyi Választási Iroda-vezető

Fix EU Megszakítás