Lakossági hirdetmény

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2016. április 1. napjától átalakult a hulladékgazdálkodás rendszere a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) alapján. Eddig az önkormányzat látta el a hulladékszállítási közszolgáltatást a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-n keresztül,  a bevételek  a szolgáltatót illették. Április 1-től a közszolgáltatást továbbra is a helyi szolgáltató látja el, de a  hulladékszállítási díj az állam bevétele. Erre az új feladatra létrehozták a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t.

A fentiek alapján a gyakorlatban úgy valósult meg a hulladékgazdálkodás új rendszere, hogy a díjról szóló számlát 2016. április 1. napjától a Koordináló szerv fogja kiküldeni a lakosoknak, melyet a Koordináló szerv felé fizetnek meg, és ezt követően a Koordináló szerv fizet szolgáltatási díjat az elvégzett szolgáltatásért a hulladékszállító cégnek.

Az országos rendszer kialakításának nehézségei miatt a Koordináló szerv nem küldött számlát az április óta elvégzett szolgáltatásról.

Ezúton szeretnénk felhívni ügyfeleink figyelmét, hogy az elmúlt időszak számláit várhatóan október-november-december hónapokban fogják postai úton a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. nevében megkapni. Előre láthatóan a számlák fizetési határidejének megállapításánál időbeni eltérésekkel a lakossági díj megfizetésének könnyítésére törekszik a számla kibocsátója. A fizetési nehézségek és a későbbi fizetési felszólítások járulékos költségeinek elkerülése érdekében ezt előre jelezzük. Számlázással, díjfizetéssel kapcsolatos észrevételeiket a Koordináló szerv felé tudják jelezni az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1011 Budapest, Iskola utca 13.
Telefon: +36 (70) 399 05 07
E-mail: info@nhkv.hu

Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft

Megszakítás