Kivitelezői szerződés a szennyvíz beruházásnál

2013. december 3-án Búza Zsolt polgármester és Bartucz Tibor, a közbeszerzésen nyertes ajánlattevő Probart Építő, Szerelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője ünnepélyes keretek között aláírta a „Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése”, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047. kódszámú projekt kivitelezői szerződését.

Búza Zsolt polgármester elmondta, hogy a szennyvíztisztító telep és csatornarendszer kiépítésének gondolata 2006-ban fogalmazódott meg, és a mindenkori Képviselő-testület is támogatta. Baks Natura 2000-es terület, természetvédelmi körzet és különös tekintettel kell lennünk a környezetvédelemre. Uniós előírás továbbá, hogy a 2000 fő fölötti településeknek gondoskodnia kell a szennyvízevezetésről és –tisztításról. Az előkészületeknek lezárultak és 7 év elteltével végre megkezdődhet a tényleges munka. A beruházás láthatóvá és kézzel foghatóvá válik, megtörténik az első kapavágás, felvonulnak a munkagépek. A kivitelezői szerződés aláírását számos tényező késleltette: a közbeszerzési dokumentáció minőségellenőrzése, a döntési javaslat központi jóváhagyásának időszaka és az egyik ajánlattevő által kezdeményezett vitarendezési eljárás is.

1

A döntés értelmében a pályázati kiírásnak kizárólag a nyertes ajánlattevő, a Probart Kft. felelt meg. A beruházás növeli az itt élő emberek komfort érzetét, gyarapítja az önkormányzat vagyonát és nem utolsó sorban környezetvédelmi szempontból is kiemelt jelentőségű, mérföldkő a település történetében. A Probart Kft.-vel a korábbi együttműködés is kiváló volt (Belterületi csapadék- és belvíz elevezetés II. ütem) és megnyugvásul szolgál, hogy a cég közreműködésével több településen is sikerrel hajtottak végre szennyvíz beruházást.  Bartucz Tibor ügyvezető elmondta, hogy Baks ezzel a beruházással jelentős mérföldkőhöz érkezett, a település életében a legnagyobbhoz. Az előkészítés sok munkával járt, nagyon tartalmas volt, azonban a lakosság számára nem volt látható. A most következő rész látványos lesz, ugyanakkor türelmet, toleranciát igényel alakosok részéről. Cégük arra törekszik, hogy a beruházás során minél kevesebb lakossági problémák jelentkezzenek és az egyes szakaszokon a teljes körű járást és útbiztosítást elvégezzék. Nagyon jelentős környezetvédelmi beruházásról beszélünk. Az uniós kötelezettség szempontjából az idő szoros, egyeztetést követően a munkálatokat ütemezni kell. A cég technikailag és saját erő, humán erőforrás szempontjából felkészült, Balástya, Ópusztaszer, Szatymaz és Derekegyháza települési referenciákkal rendelkezik.

1

 A projekt további előrehaladásról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket!

Fix EU Megszakítás