Kedves Baksi Diákok!

Örömmel értesítelek benneteket, hogy ez évben is lehetősége nyílt az önkormányzatnak arra, hogy július és augusztus hónapban diákokat foglalkoztasson településünkön.

„A nyári diákmunka elősegítése 2014.” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indított a Nemzetgazdasági Minisztérium a kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei közreműködésével, melyről a tájékoztatót az alábbiakban olvashatod!

Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet és a diákmunkában szeretnél részt venni, úgy az idő rövidségére tekintettel 2014. június 23-án (hétfőn délelőtt) a Polgármesteri Hivatalban – Ormándiné Kócsó Anikó ügyintézőnél – további információ kérhető.

Baks, 2014. június 20.

Búza Zsolt
polgármester

Tájékoztató a „Nyári diákmunka elősegítése 2014.” program indításáról

 A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei megvalósításával „A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése.

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségen közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a kirendeltség által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

További információért kérjük, forduljon kirendeltségi kollégáinkhoz!

Kistelek, 2014. június 20.

Fix EU Megszakítás