Iskola

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Székhely:  6768 Baks, Fő u. 82.
Telefon/fax: 06 62/ 269-375
E-mail cím: baksis@vnet.hu
Igazgató: Somogyiné Utasy Ibolya

Nyitva tartás: 7:30-18:00-ig.

2011.szeptember  1-vel  megváltozott  a  nevünk,  mely  ezután Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda

 

AZ ISKOLÁRÓL

Az iskolai oktatás napjainkban egy helyen, két épületben folyik. A főépületben 12 tanterem, ebédlő, konyha, szertárak, irodák, kiszolgáló helyiségek találhatók.

A második épület az 585 négyzetméter alapterületű tornacsarnok. A 2011-es évben sikerült pályázati pénzből iskolánk nyílászáróit kicseréltetni valamint elvégeztettük intézményünk akadálymentesítését is.

Jelenleg az intézményünknek 142 tanulója van, ebből 4 magántanuló. Az iskolában az oktatást 18 fő pedagógus végzi, munkájukat 8 fő technikai személyzet segíti. Célunk az, hogy minden gyerek a képességeihez mérten legjobb teljesítményt nyújtsa. Különös figyelmet fordítunk az óvoda-iskola, ill. az alsó-felső tagozat közötti átmenet megkönnyítésére. Azon gyermekek számára, akiknél akár az óvodáskori beszédfejlődésben, vagy az iskolai helytállásban valamilyen területen lemaradást tapasztalunk, fejlesztő-felzárkóztató, ill. logopédiai foglalkozásokat szervezünk. Nagy előnynek tartjuk, hogy ezt a munkát saját pedagógusainkkal végezhetjük, akik gyógypedagógusi diplomájukat korábbi végzettségük mellé szerezték.

Igyekszünk minél több versenyen részt venni, amelyek elsősorban tantárgyi és sportversenyek. Rendszeres résztvevői vagyunk a területileg megrendezett tanulmányi versenyeknek.

Az alsó tagozatunk ún. nagyfelmenő rendszerben működik.

A gyerekek testi fejlődése, fizikai állóképességük javítása érdekében minden osztálynak heti 3 testnevelés órája és 1 sportköri foglalkozása van, ezen kívül kosárlabda- és futball szakkör működik.

Fő feladatunk tanulóink felkészítése a továbbtanulásra, pályaválasztásra, az alapműveltség megszerzésére.

Biztosítani minden tanuló számára a saját előre haladásához szükséges feltételeket. Éppen ezért minden évfolyamon fejlesztő pedagógusok segítik az osztályban tanító tanárok, tanítók munkáját, hogy a tehetséges- és a lassabban haladó tanulók is megkapják a számukra megfelelő tudásanyagot.

Fontos szerepet játszanak hagyományaink. A diákönkormányzat munkája is elősegíti az önálló vélemény-nyilvánításra képes személyiség kialakítását.

Fő értékeinknek tekintjük a műveltségre, informáltságra törekvést, az iskolai demokráciát, az értelmes rendet és fegyelmet.

A szakmai szempontok mellett rendkívül fontosnak tartjuk a gyermekekkel való szerető gondoskodást, a vidám, derűs iskolai életet.

A gyógytestnevelést órarenden kívül szakképzett gyógytestnevelő tanár közreműködésével valósítjuk meg.

A hittanoktatás beépült a diákok órarendjébe.

Az általános iskolában az oktatáson kívül szabadidős tevékenységekből is választhatnak a gyerekek, így többek között részt vehetnek néptánc, rajz szakkörökön, tömeg, vagy diáksportkörön, valamint furulya –és zongoraoktatáson.

A számítástechnikai oktatás korszerűbb feltételei pályázatból valósultak meg.

Iskolánk pedagógusai szakképzettek, többen több diplomával rendelkeznek. Napi munkájukat nagy felelősségtudattal, szakmai felkészültséggel végzik. Sok közöttük az innovatív, stabil szakember.

Minőségpolitikánk alapeleme a társadalmi, törvényi változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó tartalmi és szervezeti szabályozás.

Céljaink elérése érdekében folyamatosan fejlesztjük az oktatás szellemi és tárgyi feltételeit.

Működésünk nyitott, munkánk átlátható partnereink és a fenntartó számára is.

Iskolai osztályok, létszámok, osztályfőnökök:

 

–          1. osztály            24 fő – osztályfőnök: Lépné Soós Anita

–          2. osztály            13 fő – osztályfőnök: Holecska Árpád János

–          3. osztály            16 fő – osztályfőnök: Pálinkóné Herpai Zsuzsanna

–          4. osztály            20 fő  – osztályfőnök: Klézli Tünde Erzsébet

–          5. osztály            23 fő – osztályfőnök: Dobos Péter Pál

–          6. osztály            19 fő – osztályfőnök: Tóthné Kispál Ágnes

–          7. osztály            12 fő – osztályfőnök: Tóth Marianna

–          8. osztály            15 fő – osztályfőnök: Faddi Julianna

Letölthető dokumentumok:

Adatkezelési nyilatkozat COVID19

Évvégi beszámolófenntartói értékelés

Munkaviszonyon alapuló adatkezelési tájékoztató

Szerződésen alapuló adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató adatkezelésről

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Kamerás felvétellel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Iskolai Házirendje szülőknek

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda SZMSZ és melléklete

2017-2018-as tanév végi beszámoló

Iskolánk részt vesz a határtalanul programban!

 

Fix EU Megszakítás