Házi szennyvízvezeték kiépítése Baks

Lehetőség nyílik az Ön számára is, hogy igénybe vegye a csatornaszolgáltatást, hiszen ezzel a kényelem mellett erősítheti a környezettudatos Baksiak táborát. Bizonyára tudja ugyanis, hogy a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz nitráttal szennyezi el kertjét és ezzel Baks talaját. Hamarosan az Ön számára is adott lesz a környezetbarát megoldás, s ezzel gondoskodhat arról, hogy a háztartásában keletkező szennyvíz többé ne ártson a környezetének, az utolsó cseppig tisztításra kerüljön, majd a megtisztított víz táplálja a környezetet.

Ahhoz, hogy tudatos fogyasztóként éljen a szennyvízelvezetés lehetőségével még néhány dolgot el kell végeznie. A következő pontokban összefoglaltuk Önnek a csatornaszolgáltatás igénybevételéhez szükséges lépéseket:

  1. A közterületen a kivitelező elvégzi a szükséges munkálatokat, sőt az Ön udvarán is kiépíti a tisztítóidomot, amely a települési szennyvízhálózat és az Ön házi szennyvízhálózatának találkozási pontja, más néven a szolgáltatási pont. Ennek a tisztítóidomnak a bemeneti oldala lezárásra kerül egy végelzáró dugóval, úgynevezett vaksapkával.
  2. A közcsatorna építéssel párhuzamosan, levelünk kézhezvétele után Ön előtt is nyitva áll a lehetőség arra, hogy átépítse, kiépítse házi csatornahálózatát a telekhatártól 1m-ig bezárólag úgy, hogy a meglévő rendszerét a végleges rácsatlakozásig fenntartja, üzemelteti. A házi vezeték átépítése az Ön feladata, amit vagy saját maga készít el, vagy egy erre szakosodott vállalkozóval készíttet el. A házi vezeték kivitelezésénél maradéktalanul be kell tartani az általunk közölt műszaki előírásokat! Az elkészült házi szennyvízhálózatot vaksapkával le kell zárni. Az új házi vezeték és a régi rendszer összekapcsolását biztosító csomópont akna, idom véglegesítésére a szennyvíz „átkormányzására” és a telekhatári tisztítóaknára történő rákötésre majd a szennyvíztelep üzembe helyezését követően kerülhet sor, melyről külön értesítést kap!
  1. Az elkészített házi vezetéket eltakarás előtt kérjük, jelentse be a Vízközmű Szolgáltató Kft helyi képviselőjének Godó Imre (+36/30 540 6746 ) elérhetőségen. Amennyiben nem tesz, eleget a bejelentési kötelezettségének eltakarás előtt úgy a szolgáltató nem tudja biztosítani a csatornaszolgáltatást az Ön számára.
  1. A bejelentést követően keddi és csütörtöki napokon 800 -1800 óra közötti időszakban, a Vízközmű Szolgáltató Kft helyi képviselője helyszíni szemlén ellenőrzik a házi szennyvízhálózata megfelelőségét. Ezen belül ellenőrzésre kerül, hogy minden az előírások szerint történt-e. Amennyiben igen, úgy a jóváhagyást követően a házi csatorna eltakarásra kerülhet. Kérjük, ezen a napon helyszíni jelenlétével biztosítsa az átvételt. A házi csatornaépítéssel kapcsolatos kérdései esetén állunk rendelkezésére Kistelek-en a Rákóczi u. 44. sz. alatti műszaki ügyintézésen, vagy a +36/62 259-344 telefonszámon.

                                                              Műszaki előírások

 Ha Ön lakossági fogyasztó, házi szennyvízhálózatának az alábbi műszaki előírásoknak

kell megfelelnie:

A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisztítóidomra történő csatlakozás 110 mm-es átmérőjű, minimum 2,2 mm falvastagságú, szabványos, PVC, KGPVC anyagú csővezetékkel valósítható meg. A csatornacsöveket lehetőleg 3-10 ezrelék /méterenként ~ 0,3-1,0 cm lejtéssel kell lefektetni.

A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel kell illeszteni. A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz folyási irányával szembenézzen. A csatornacsöveket 5-10 cm vastag homokos kavics (sóder) ágyazatra kell fektetni, majd homokkal kell feltölteni a munkagödröt olyan módon, hogy a lefektetett vezetéket takarja. Kitermelt talaj közvetlenül a vezeték mellé, vezetékre nem tölthető.

A munkagödröt minden esetben olyan talajjal kell visszatölteni, mely megakadályozza a csövek sérülését. A vezeték feletti földtakarás minimum 60 cm legyen! A földbe fektetett csatorna épülettől legalább 1,5 m-re, más közműtől legalább 1 m-re épüljön. A vezeték fölé erős mély gyökérzetű növény nem ültethető. A meglévő üzemelő házi rendszer, és az új rendszer találkozási pontjánál, pontjainál monolit beton akna szükséges, ahol a meglévő cső nem szabványos méretű, vagy nem műanyag!

Ahol szabványos műanyagcsőből épült a meglévő rendszer, itt akna helyett tisztítóidomos csatlakozás kivitelezhető. A vízzáró beton vagy műanyag akna minimális belső mérete 30×30 cm négyszög, vagy 30 cm körszelvényű, 10 cm falvastagsággal. /A mélyebb fektetésnél praktikusan nagyobb méretek. Lefedése bordás acéllemezzel, vagy vasbeton fedőlappal történhet. A házi szennyvízhálózat egyéb iránytöréseinél, 30 métert meghaladó távolságokon tisztítónyílást, vagy aknát javasolt elhelyezni. Tisztítónyílás esetében a 90°-os iránytöréseket célszerű 2 db 45°-os ívvel megoldani. A szakszerűen beépített tisztítóidom, vagy akna biztosítja azt, hogy csatornadugulások esetén ki lehessen tisztítani a csatornacsövet.

A házi szennyvízhálózatba csak háztartási /kommunális/ szennyvíz vezethető. Csapadék, trágyalé, meglévő szennyvíztároló, szikkasztó a házi vezetékbe nem vezethetőbe, nem csatlakoztatható, továbbá a talajvíz betörését meg kell akadályozni. A házi szennyvízhálózatot úgy kell átépíteni, hogy a csatornabekötés megépítése előtt használt derítőaknát szikkasztó aknát, zárt szennyvízgyűjtő aknát meg kell szüntetni, azt lehetőleg fel kell tölteni. Nem szabályos megoldás az, ha a házi szennyvíz továbbra is a derítőaknába érkezik, majd abból folyik tovább a csatornába.

Fix EU Megszakítás