Gondozási Központ márciusi hírei

Gondozási Központba 2014. január 16-án Antal Imre plébános látogatott el, január 17-én a 2013. évben megrendezett ünnepségeket és kirándulásokat elevenítettük fel közösen, február 6-án Antal Imre plébános látogatta meg az ellátottjainkat. Február 25-én került sor az idősek farsangi ünnepségére a TÁMOP 5.3.6.-11/1-2012-0013 „A JÖVŐNKÉRT DOLGOZUNK” komplex környezet és életminőség-fejlesztési program keretében 14 önkéntes segítő házi gondozó hallgató segítségével, február 27-én Julianna nevű ellátottjainkat köszöntöttük fel. Március 6-án Imre Atya ismételten ellátogatott hozzánk, március 7-én Nőnap alkalmából köszöntöttük „női ellátottjainkat”, március 11-én pedig az „1848-49-es Forradalom és Szabadságharcra” emlékeztünk.

gk_1

Antal Imre plébános minden hónap első hetében meglátogatja a Gondozási Központ ellátottjait. Január 16-án is eljött hozzájuk és az újévvel kapcsolatos teendőket beszélték meg. Szó volt arról, hogy klubtagjaink hol és kivel töltötték a karácsonyi és újévi ünnepeket. A család fontosságát kiemelte, de sajnos sok egyedül élő idős ember van közöttünk, akikre fontos ebben az időszakban is odafigyelnünk.

Február 6-án a plébános úr meglátogatta ellátottjainkat. Ezen találkozás alkalmával a lelki nehézségek leküzdéséről beszélt. Fontosnak tartotta kiemelni a közösségi életet, tehát, hogy az emberek fogadják el és hallgassák meg egymást. A beszélgetést egy közös imával zárták.

gk_2

Február 5-én került sor az idősek farsangi ünnepségére. A TÁMOP 5.3.6.-11/1-2012-0013 „ A JÖVŐNKÉRT DOLGOZUNK” komplex környezet és életminőség-fejlesztési program keretében 14 önkéntes segítő házi gondozó hallgató segített abban, hogy az időseknek minél szebb farsangjuk legyen. Színvonalas műsorral és álarcokkal készültek az ünnepségre. Ennek részeként farsangi verseket és tavaszköszöntőket olvastak fel- az idősekkel együtt. Az elkészült álarcokat is szívesen fogadták, sőt még fel is vették azokat, ezzel is emelve a műsor hangulatát. A frissen sült farsangi fánk illata járta át a Gondozási Központ ebédlőjét, miközben fiatalok és idősek együtt énekelték a régmúlt idők nótáit, népdalait.

gk_3

Névnapi ünnepségünk alkalmával köszöntöttük Huszka Lajosné -Juliskát és Búza Jószefné -Julis nénit. Meghívott vendégeink a Hagyományőrző Citerazenekar és Népdalkör volt, akik az ünnepség színvonalát emelték, és énekeikkel tették színesebbé a névnapi köszöntőt. Ellátottjaink nagy örömmel fogadták az ajándékokat, melyeket a klubtagok ajándékoztak nekik. Megköszönjük Lajos Sándorné- Marika néni verseit, melyeket már több alkalommal saját maga költött ezen alkalmakra.

gk_5

Antal Imre plébános március 6-án meglátogatta ellátottjainkat. Kötetlen beszélgetés keretében megosztották egymással problémáikat, gondjaikat és örömüket. Beszéltek a farsangi ünnepről és a „Hamvazószerdáról”. Elkezdődött a húsvéti nagyböjt. A beszélgetés közös imádkozással zárult. Klubtagjaink szeretettel várják ezeket a találkozásokat a plébános úrral.

gk_6

A „Nőnapot” március 7-én tartottuk meg. Férfi klubtagjaink lelkesen készültek erre a napra. Női ellátottjainkat megajándékozták virággal és apró ajándékokkal. Gyönyörű nőnapi verseket olvastak fel, melyeket szeretettel fogadtak a női vendégek és a klubtagok. Antal Imre plébános is eljött hozzánk és felköszöntötte a hölgyeket. A nappali ellátásban lévő női ellátottjainkat Búza Zsolt polgármester úr megajándékozta egy-egy cserepes virággal. Az ünnepség meghitt hangulatban telt.

Március 11-én felelevenítettük a „1848-49-es Forradalom és Szabadságharc” eseményeit. Mint ahogy a farsangon, most is a TÁMOP 5.3.6.-11/1-2012-0013 „A JÖVŐNKÉRT DOLGOZUNK” komplex környezet és életminőség-fejlesztési programban résztvevő önkéntes segítő- házi gondozó hallgatók adtak színvonalas előadást. Hallhattuk Kossuth Lajos beszédét, melyet Szegeden intézett a néphez. Megtudtuk a 12 pont tartalmát, illetve hallhattuk a Nemzeti Dalt is. Klubtagjainkat is bevonva olvastak fel verseket, melyek az ünnephez kapcsolódtak. A megemlékezés végén a helyben elkészült finom pogácsából falatoztunk, közben az ünnepnaphoz tartozó énekekkel gazdagítottuk a közös műsorunkat.

Kovács Krisztián – intézményvezető

Fix EU Megszakítás