Gondozási Központ Hírei

A Magyar Népmese napját 2012. október 2-án ünnepeltük, mely alkalomból meséket és verseket olvastunk fel az ellátottjainkkal közösen. A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg- Benedek Elek születésnapja apropóján-, ahol a Magyar Olvasó Társaság felhívással fordult mindazokhoz, akik fontosnak tartják a népmesék fennmaradását és a mesékben fellelhető bölcsességek továbbörökítését.

Az ellátottak nagyon ügyesen felkészültek erre az alkalomra. Túri Józsefné -Marika néni 3 verset, Boros Lászlóné – Maca néni a Viaszbaba című mesét, Mihály Margit és Ónozó András az Elefánt Ormánya című mesét adták elő. Ezután Pintér Ferencné- Kati néni és Pintér Györgyné- Maca néni az Eszes János című mesét, Pintér Ferencné-Kati néni egy verset, és a végén Ónozó András mondott el egy verset Pósa Lajostól.

Antal Imre plébános minden hónap első hetében eljön a Gondozási Központba idős ellátottjainkhoz. Október 04 -énis meglátogatta őket. Közös hitélet gyakorlása után kötetlen beszélgetés következett, ahol problémáikat és örömüket is megosztották egymással. A plébános ezekre a látogatásokra mindig hoz új imákat. Ezen a napon Assisi Szent Ferenc imája volt, amelyeket elmondtak és megbeszéltek.

Gondozási Központ 2012. október 12-én „szüreti mulatságot” rendezett.  A készülődés előző nap megkezdődött, amikor tököt sütöttünk és faragtunk. Meghívott vendégként az Őszirózsa Népdalkör kísérte az ünnepségünket szüreti énekekkel. A dolgozók a hagyomány történetét ismertették, majd verseket adtak elő. Jó hangulatban telt az ünnepély, ahol őszi gyümölcsöket, házi bort és sült tököt fogyasztottunk.

Külön köszönetet mondunk Hamza Istvánnénak, Péter Szabó Zoltánnénak,  Paragi Dezsőnének és Paragi Zsanettnek a felajánlott zöldségekért, gyümölcsökért és díszekért.

A Gondozási Központban 2012. október 19-énmegemlékeztünk az 1956. október 23-ai forradalomról és szabadságharcról, amelyet a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 8. osztályos tanulóival közösen elevenítettünk fel. Idős ellátottjaink régi megélt történeteket meséltek el. Ezúton megköszönjük a 8. osztályosoknak, Faddi Julianna és Kutasi Sándor felkészítő tanároknak, hogy elhozták és bemutatták színvonalas műsorukat.

 A Gondozási Központban halottak napi megemlékezést tartottunk 2012. október 25-én Antal Imre plébánossal. Elhunyt ellátottjaink és hozzátartozóik emlékére gyertyát gyújtottunk, majd közösen imádkoztunk.

Kovács Krisztián

intézményvezető

Fix EU Megszakítás