FELHÍVÁS

 Tisztelt Ügyfelünk!

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit arról, hogy az Ön által lakott településen a lomtalanítás lebonyolításának szabályai megváltoztak. Ennek megfelelően módosult a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet, így 2018. január 1. napjától bevezetésre kerül a házhoz menő lomtalanítás.

A házhoz menő lomtalanítás szabályai, igénybevételének feltételei:

A nem veszélyes, háztartási hulladék részét képező lomhulladék szervezett összegyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont bel- és külterületen évente egy alkalommal március 15. és november 15. közötti időszakban gondoskodik. A közszolgáltató a lomtalanítási szolgáltatást házhoz menő lomtalanítással, illetve azon ingatlanok esetében, melyek gyűjtőjárművel nem megközelíthetőek (nem rendelkeznek szilárd útburkolattal) gyűjtőpontra kihelyezett konténerrel – kezelő biztosításával – látja el. A közszolgáltató a lomtalanítás igénybevételének feltételeiről honlapján, valamint a médián keresztül, értesíti az ingatlanhasználókat. A gyűjtőpontos lomtalanítás tervezett időpontjáról az önkormányzat és a közszolgáltató előre egyeztet, ezt követően a közszolgáltató írásban értesíti az érintett ügyfeleket.

A házhoz menő lomtalanítást csak a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött ingatlanhasználók vehetik igénybe térítésmentesen. A házhoz menő lomtalanítás térítésköteles évente egy alkalmat meghaladó igénybevétel, valamint közszolgáltatási díjhátralék fennállása esetén.

A házhoz menő lomtalanítást a Közszolgáltató az ingatlanhasználó bejelentése alapján, előre egyeztetett időpontban a bejelentő által megadott címre érkezve végzi. A megrendelés feltétele, hogy az ingatlanhasználó (akadályoztatása esetén, megbízottja) az egyeztetett időpontot a Közszolgáltató részére visszaigazolja, a lomtalanítás időpontjában a helyszínen tartózkodjon, és aláírásával igazolja a lomhulladék elszállításának tényét. Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a hulladék kihelyezése, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, a szolgáltatás ismételt igénylését térítés ellenében végzi el a Közszolgáltató.

A házhoz menő lomtalanítás igénybevételének feltételeiről szóló tájékoztatás a Közszolgáltató honlapján is elérhetőek.

A lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok köre és azok elszállításának feltétele:

Lomtalanítási hulladék: Az ingatlanhasználótól a Közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

A házhoz menő lomtalanítás időpontjában az ingatlanhasználónak a helyszínen gondoskodnia kell a lomhulladék Közszolgáltatónak történő átadásáról. A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a Közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladékot a szolgáltató csak külön díjfizetés ellenében köteles elszállítani!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a házhoz menő lomtalanítási igény bejelentésekor, valamint az időpont egyeztetésekor a nagyobb (pl.: bútor) méretű tárgyak kihelyezését feltétlenül jelezzék munkatársunknak, mert azok elszállítását csak erre a célra használt speciális gépjárművel tudjuk megoldani.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az átadni kívánt lomhulladékot az elszállításra úgy kell előkészíteni, hogy az a hulladékgyűjtő célgéppel megközelíthető legyen, és ne akadályozza a gyalogos-, valamint a gépjárműforgalmat.

Nem tartozik a házhoz menő lomtalanítás körébe, így nem kerül elszállításra:

 1. a veszélyes hulladék, gumiabroncs;
 2. az elektromos, elektronikai készülék;
 3. a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermék és hulladék, valamint az elhalt állatok tetemei;
 4. a mezőgazdasági és ipari hulladék;
 5. az építési, bontási hulladék;
 6. a hulladékká vált gépjárművek, valamint azok alkatrészei;
 7. a rendszeres szemétszállítás körébe tartozó háztartási hulladék és zöldhulladék.

A házhoz menő lomtalanítás lebonyolításának menete:

A Közszolgáltató az ingatlanhasználóval előre egyeztetett időpontban érkezik a megadott címre. Amennyiben a lomtalanítás időpontjában változás várható a Közszolgáltató előzetesen telefonon értesíti a bejelentőt.

A házhoz menő lomtalanítás időpontjában az ingatlanhasználónak (akadályoztatása esetén, megbízottjának) a helyszínen kell tartózkodnia!

A lomtalanítás lebonyolítását követően az ingatlanhasználónak (akadályoztatása esetén, megbízottjának) a lomhulladék Közszolgáltató általi átvételét aláírásával igazolnia kell.

Amennyiben a házhoz menő lomtalanítást megrendelő ingatlanhasználó a lomtalanítás időpontjában kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, úgy köteles a képviseletéről gondoskodni. Ennek hiányában az átadni kívánt lomhulladék elszállítására a Közszolgáltató nem köteles.

A házhoz menő lomtalanítási igényét az alábbiak szerint jelentheti be:

A 06-80 180-480 zöldszámos telefonszámon

 1. lépés: Felhívja a Közszolgáltató által megadott zöldszámos telefonszámot,
 2. lépés: A bejelentkező automata bemondja az Ön ügyfél azonosító számát (a továbbiakban erre tud hivatkozni a házhoz menő lomtalanítással kapcsolatban), majd kapcsolja az ügyintézőhöz,
 3. lépés: Az ügyintéző felveszi az Ön adatait: nevét, felhasználó azonosító számát (amelyet megtalál a NHKV Zrt.-től kapott számlája első oldalán található bekeretezett részben), telefonszámát, lakcímét (irányítószáma, település, utca, házszám),
 4. lépés: Az ügyintéző az adategyeztetést követően egyeztet Önnel a lomtalanítással kapcsolatban: tájékozódik a kihelyezésre szánt lom összetételéről, mennyiségéről és egyezteti Önnel a lomtalanítás pontos időpontját,

Reklamáció esetén: a bejelentéskor kapott ügyfél azonosító számra hivatkozva fordulhat a Közszolgáltatóhoz telefonon, illetve elektronikus vagy postai úton.

Bejelentését elektronikus úton megteheti a weboldalunkon (http://szegedihulladek.hu/lomtalanitas) található „Lomtalanítási igény bejelentő” nyomtatvány bekeretezett rész kitöltésével és annak e-mail címünkre (lomtalanitas@szegedihulladek.hu) történő visszaküldésével, illetve személyesen Ügyfélszolgálati irodánkban (6720 Szeged, Stefánia 6.) a „Lomtalanítási igény bejelentő” nyomtatvány személyes leadásával nyitvatartási idő alatt:

hétfő, kedd, szerda:             8. 00-15.00

csütörtök:                           7.00-19.00

péntek:                               8.00-13.00 / hétvégén és ünnepnapokon: zárva /.

Elektronikus úton, illetve személyesen bejelentett lomtalanítási igényével kapcsolatban, munkatársunk 10 munkanapon belül visszahívja Önt, adategyeztetés céljából.

Köszönjük Önnek, hogy együttműködésével részt vállal a környezetünk megóvásában, annak érdekében, hogy a háztartásában feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök megfelelő helyre kerüljenek.

 

Közös ügyünk a környezetünk!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Fix EU Megszakítás