A roma integráció nem teher, hanem lehetőség? – ez érdekli Újvidéket is.

A baksi-modell híre már a határon túli településekre is eljutott. Elsőként, 2013 októberében a Madagaszkári Köztársaság Konzulátusával írt alá Baks, együttműködési megállapodást, amelyben a szegénység elleni programokban használható oktatási és fejlesztési módszertanok átadásáról, közös képzésekről, a napenergia felhasználását célzó PILOT programok indításáról rendelkeztek. 2014-ben a szerbiai Újvidékkel kezdődött egyeztetés arról, hogy Baks szakemberei mutassák be a magyarországi jó gyakorlatot a Vajdasági Autonóm Tartomány szakembereinek. Az első személyes látogatásról februárban számoltunk be, amikor a szakmai munkatársak, Búza Zsolt polgármester vezetésével, Újvidékre látogattak. A nagyváros érdeklődése azért fordult a baksi-modell felé, mert a paradigmaváltást, amely szerint a romák integrációja nem teher, hanem lehetőség egy település számára, a megvalósítás során elért sikerek igazolják.

Bakson a napenergia hasznosítása szerves része a szegénység felszámolását, a baksi romák integrációját célzó programnak. Újvidék felkérte Baks szakembereit, hogy vegyenek részt a város roma integrációs stratégiájának kidolgozásában. A hosszú távú szakmai munka kereteinek meghatározása érdekében együttműködési megállapodást dolgozott ki a két település.

A szerb delegáció 2015. április 14-én látogatott el Baksra, hogy megismerjen magyarországi jó gyakorlatokat és legfőképpen, hogy tapasztalatot szerezhessenek a baksi-modell eredményeiről. A jó hangulatú szakmai eszmecserén több előadás is elhangzott. Újvidék roma lakosságáról és eddigi programjairól Ružica Srbljin-Zecirović az Újvidéki Szociális Ügyek Központjának pénzügyi kabinetfőnöke beszélt. A vendégek megtekintették a Csillagházat és a Mária telepi Közösségi Házat. Kiss Gyula újvidéki alpolgármesterrel együtt tettek látogatást a vendégek egy olyan roma portán, ahol már házi készítésű napkollektor biztosítja a meleg vizet és klímaberendezés is van, amelyet az ásott kút vizével működtetnek.

A delegáció érdeklődését felkeltette több baksi innováció is. Elismeréssel szóltak a komplex felépítésű kora gyermekkori prevenciós programról, amelynek célja a fogyatékossá minősítés megelőzése. Nenad Draskovic, az Újvidéki Szociális Ügyek Központjának szakmai igazgatója szeretné Újvidéken alkalmazni a Social Reality Show elnevezésű társadalmi érzékenyítést szolgáló programelemet és rendkívüli eredménynek értékelte a Mária telepi Közösségi Ház működését, az épület jelenleg is kitűnő állapotát, valamint a településen folyó szakmai munkát.

A delegációt prof Dr Nikola Cirovic a vajdasági település szociális ügyekért felelős városi tanácsnoka vezette. Radmila Zećirović roma koordinátor képviselte az újvidéki roma lakosságot.

Szakmai munkánk közös pályázat beadásával és további egyeztetésekkel folytatódik. A megállapodás értelmében a módszertani leírásokat és az Újvidékkel való együttműködés szakmai anyagait szerb, magyar és angol nyelven is publikáljuk. A baksi- modell átadható, tanítható, megismételhető. Szeretnénk egyre több településnek és szakembernek megmutatni ezt a jövőben! – mondta Polyák Teréz szakmai vezető.

A baksi modell

Előadás Újvidék

A programon készült képek:

[ENGLISH VERSION]

Roma integration is not a burden but an opportunity? – Novi Sad is also interested in it.

The news about the model of Baks has reached the settlements beyond the border. First, in October 2013 Baks signed a Cooperation Agreement with the Consulate of the Republic of Madagascar, in which they come to terms about the transfer of education and developement methodologies usable for anti-poverty programs, joint training courses, and launch of PILOT programs for use of solar energy. In 2014 wiht Novi Sad, Serbia, negotiations were started about the presentation of the best practices performed by the experts of Baks, for the experts of the Autonomous Province of Vojvodina. We reported about the first personal visit in February, when professional staff – with the leadership of Zsolt Búza mayor – visited Novi Sad. The interest of the city turned to the model of Baks becauseof the paradigm shift -that the integration of the Roma is not a burden but an opportunity for a settlement – demonstrates succes during implementation.

In Baks, the use of solar energy is an integral part of programs for poverty eradication and integration of Roma of Baks. Novi Sad invited experts of Baks to take part in the elaboration of the integration strategy of the city. It has developed a cooperation agreement between the two settlements in order to determine the long-term framework for professional work.

The Serbian delegation on 14 April 2015, visited Baks to get to know Hungarian best practices and mainly, to gain experience of the results of the model of Baks. During the high-spirited professional exchange of views, several presentations were held. Ružica Srbljin-Zecirović, financial cabinet chief of the Novi Sad Social Affairs Centre, talked about the Roma population and the previous programs of Novi Sad. The guests visited the community house called ’Csillagház’ and the Community House of Mária-telep. The guests, along with Gyula Kiss, deputy mayor of Novi Sad, visited a Roma reception, where homemade solar panel provides hot water and air conditioning, which is run by the water of dug wells.

The interest of the delegation was attracted by several innovations of Baks. They spoke with appreciation of complex structured early childhood prevention program aimed at preventing a disability rating. Nenad Draskovic, technical director of Novi Sad Social Affairs Centre, wants to apply in Novi Sad the program item called Social Reality Show, which serves social senzitization. He also evaluated as an extraordinary achievement the operation of the Community House of Mária-telep, the excellent condition of the building, as well as the professional work in the locality.

The delegation was led by Prof. Dr Nikola Cirovic city councilor in charge of social affairs in Vojvodina town. Radmila Zećirović Roma coordinator represented the Roma population of Novi Sad.

Our professional work resumes with joint applications and further discussions. Under the agreement, methodological descriptions and technical materials of the cooperation with Novi Sad are published in Serbian, Hungarian and English. The model of Baks is transferrable, teachable and repeatable. We want to show this for more and more settlement professionals in the future! – said Teréz Polyák, technical director.

ENG Presentation Novi Sad

ENG The modell of Baks

Fix EU Megszakítás